Dienstencatalogus eHerkenning

Vergelijk
Categorieën: , , Tag:

Beschrijving

Aangesloten organisaties Rijksoverheid

 

Organisatie Dienst EH1 EH2 EH2+ EH3 EH4 Direct naar
Antwoord voor bedrijven ondernemersplatform Aanvraag bij het ondernemersplatform x Ondernemersplatform
Autoriteit Consument & Markt Aanvraag en wijzigen telefoonnummers     x Aanvraag- en wijzigingsprocedure
Berichtenbox van Antwoord voor bedrijven Toegang tot de Berichtenbox     x Berichtenbox
CIBG Donorsysteem kunstmatige bevruchting     x Deze dienst is enkel toegankelijk voor specifieke organisaties
Toegang tot het Zorgregister     x Zorgregister
Toegang tot DigiMV     x DigiMV
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Digitaal boetes ontvangen     x CJIB
Dienst Justis Aanvraag elektronische VOG     x eloVOG
Het Inlichtingenbureau Gemeentelijk Gegevensknooppunt     x Knooppuntdiensten
Kamer van Koophandel Deponeren jaarrekening     x Deponeren jaarrekening
Inloggen handelsregister     x Handelsregister
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Toegang tot meldsysteem AMICE    x AMICE
Logius Balie-applicatie voor DigiD uitgifte door grensgemeenten/consulaten     x Deze balie-applicatie is enkel toegankelijk voor specifieke organisaties

Meer informatie.

Toegang tot Digimelding voor Afnemers     x Digimelding (voor Afnemers)
Toegang tot Digimelding voor BAG Bronhouders     x Alleen toegankelijk via link verkregen van het Kadaster
Ministerie van Infrastructuur en Milieu Toegang tot het Landelijk AsbestVolgSysteem     x Landelijk AsbestVolgSysteem
NVWA NVWA formulieren voor vergunningen, keuringen, meldingen.     x NVWA
Omgevingsloket online Indienen en raadplegen omgevingsgerelateerde
zaken bij alle gemeenten en provincies in NL
    x Omgevingsloket online
Ondernemingsdossier Mijnondernemingsdossier.nl     x mijnondernemingsdossier
Raad voor de Rechtspraak Online behandelen van geschillen     x eKanton
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Aanvraag subsidie instandhouding monumenten (Sim)     x Subsidie instandhouding monumenten
Archis 3 (Archeologisch Informatiesysteem)     x Archis
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO.nl) Aanvragen van diverse subsidieregelingen     x eLoket
Aanvragen van WBSO     x eLoket
Uitvoeren van overheidsregelingen i.s.m. RVO.nl x Ketenpartnerportaal
Toegang tot mijn.rvo.nl (DR-Loket) incl. Client Export van de NVWA     x mijn.rvo.nl
Energielabel voor woningen     x Energielabel voor woningen
TenderNed Elektronische aanbestedingen     x TenderNed

 

Aangesloten gemeenten

Gemeente Dienst EH1 EH2 EH2+ EH3 EH4 Direct naar
Aalten Bezwaarschrift x Digitaal loket
Achtkarspelen (via gemeentelijke samenwerking) Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Klein evenement doorgeven x Formulier
Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Overlijdensaangifte
Alblasserdam (via Drechtsteden) Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Inloggen
Albrandswaard Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Bezwaarschrift indienen of intrekken x Loket
Bijschrijving op aanhangsel horecavergunning met eHerkenning x Loket
Drank- en horecavergunning, paracommercie (model B) aanvragen x   Loket
Geluidshinder ontheffing aanvragen x Loket
Informatiestand aanvragen x   Loket
Loterij vergunning aanvragen x Loket
Melding incidentele festiviteit x Loket
Melding klein kansspel (bingo) x Loket
Melding spandoek plaatsen x Loket
Rekening en verantwoording (wet op de kansspelen) x   Loket
Rioolaansluiting aanvragen x Loket
Speelautomaten plaatsen x Loket
Tapontheffing aanvragen x Loket
Wijziging horeca vergunning(en) i.v.m. verbouwing, oppervlakten (art.30 DHW) x Loket
Wijziging leidinggevende naar operationeel DH-vergunning (aanhangsel) x Loket
Alkmaar  Parkeer ontheffing x Parkeerontheffing
Parkeervergunning x Parkeervergunning
Garage vergunning x Garagevergunning
Aanvraag offerte omzetting erfpacht x Aanvraag offerte omzetting erfpacht
Aangifteformulier schade aan derden x Aangifteformulier schade aan derden
Aanvraag subsidie amateurkunst x Aanvraag subsidie amateurkunst
Aanvraag subsidie bewonersinitiatief x Aanvraag subsidie bewonersinitiatief
Aanvraag subsidie bewonersorganisatie x Aanvraag subsidie bewonersorganisatie
Aanvraag subsidie culturele activiteiten x Aanvraag subsidie culturele activiteiten
Aanvraag jubileumsubsidie x Aanvraag jubileumsubsidie
Aanvraag reguliere subsidie x Aanvraag reguliere subsidie
Aanvraag speeltuinsubsidie x Aanvraag speeltuinsubsidie
Aanvraag subsidie jeugdleden sport / gehandicapten sport x Aanvraag subsidie jeugdleden sport / gehandicapten sport
Meldingen openbare ruimte x Meldingen openbare ruimte
Aanvraag vergunning klein kansspel x Aanvraag vergunning klein kansspel
Koop gemeentegrond x Koop gemeentegrond
Verzoek om nadeelcompensatie x Verzoek om nadeelcompensatie
Almelo Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Alphen aan den Rijn Aanmelden Marktstandplaats x Digitaal loket
Aanvraag Evenementenvergunning x Digitaal loket
In gebruik nemen Openbaar Gebied x Digitaal loket
Melding klein Evenement x Digitaal loket
Ontheffing toegang Voetgangersgebied x Digitaal loket
Aanvraag Riool Aansluiten x Digitaal loket
Indienen Bezwaarschrift x Digitaal loket
Alphen Chaam Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Amersfoort Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Amstelveen Aanvraag parkeervergunning x Loket
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Amsterdam Raadplegen erfpachtgegevens x Raadplegen erfpachtgegevens
Opvragen persoonsgegevens (voor advocaten en notarissen) x Formulier opvragen persoonsgegevens
Verantwoording Kunstenplansubsidies x Formulier verantwoording subsidie
Apeldoorn Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Appingedam Aanvragen collectevergunning x Formulier
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Baarn Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Baarle-Nassau Aanvragen parkeerontheffing x Digitaal formulier
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Barneveld Formulier vooroverleg omgevingsvergunning x Formulier
Barendrecht Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Bezwaarschrift indienen of intrekken x Loket
Bijschrijving op aanhangsel horecavergunning met eHerkenning x Loket
Drank- en horecavergunning, paracommercie (model B) aanvragen x   Loket
Gevelreiniging melden x Loket
Geluidshinder ontheffing aanvragen x Loket
Horeca sluitingsuur uitbreiden x Loket
Informatiestand aanvragen x   Loket
Loterij vergunning aanvragen x Loket
Melding incidentele festiviteit x Loket
Melding klein kansspel (bingo) x Loket
Melding spandoek plaatsen x Loket
Rekening en verantwoording (wet op de kansspelen) x   Loket
Rioolaansluiting aanvragen x Loket
Speelautomaten plaatsen x Loket
Tapontheffing aanvragen x Loket
Wijziging horeca vergunning(en) i.v.m. verbouwing, oppervlakten (art.30 DHW) x Loket
Wijziging leidinggevende naar operationeel DH-vergunning (aanhangsel) x Loket
Bernheze Haalbaarheidstoets bouwwerk x Haalbaarheidstoets
Aanvraag taxatieverslag niet-woningen x Taxatieverslag niet-woningen
Best Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Melding of vergunningaanvraag evenement x Formulieren
Beverwijk Aangifte overlijden x Formulier
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Parkeervergunning bedrijven x E-loket
Binnenmaas (via ISHW) Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online Omgevingsloket online
Bladel Uittreksel / afschrift Burgerlijke stand x Digitale formulieren
Uittreksel GBA x Digitale formulieren
Boekel Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Borger-Odoorn Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online Omgevingsloket online
Evenementenvergunning aanvragen x Evenementenvergunning
Breda Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Initiatiefplan indienen x Formulier
Brielle Formulieren x Brielle online
Bunschoten Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Aangifte
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Bussum Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Melding of vergunningaanvraag evenementen x Formulieren
Capelle aan den IJssel Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Castricum Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Coevorden Indienen van een bezwaar x Mijn Bedrijvenloket
Aanvragen van een speelautomatenvergunning x Mijn Bedrijvenloket
Cromstrijen (via ISHW) Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Deurne Aanvragen ontheffing van de sluitingstijd voor een horecabedrijf x Ontheffing van de sluitingstijd
De Bilt Drank- en horecawet ontheffing x Formulier Drank- en horecawet ontheffing
Aanvragen Evenementenvergunning x Aanvraagformulier Evenementenvergunning
Aanvragen Exploitatievergunning x Aanvraagformulier Exploitatievergunning
Kennisgeving Incidentele Festiviteit x Formulier Kennisgeving Incidentele Festiviteit
Ontheffing Aanpassen Sluitingstijd Openbare Inrichtingen x Formulier Ontheffing Aanpassen Sluitingstijd
De Wolden Afsprakenformulier balievergunning x Afsprakenformulier
Aansprakelijk stellen van de gemeente x Formulier Aansprakelijkheidsstelling
Rioolaansluiting aanvragen x Formulier aanleg rioolaansluiting
Aanvraag Paasvuur x Formulier aanvragen paasvuur
Den Haag Kennisgeving van overlijden door begrafenisondernemer x Overlijdensmelding (door begrafenisondernemer)
Aanvraag Inlichtingen (GBA/BS) door advocaten x Aanvraag inlichtingen (GBA/BS door advocaat)
Den Helder Ontheffing alcohol schenken x Formulier ontheffing alcohol schenken
Deventer Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Doetinchem Aanvraag standplaatsvergunning x Formulieren
Dordrecht (via Drechtsteden) Aangifte overlijden door begrafenisondernemer x Inloggen
Drimmelen Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Druten Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Eersel Toegang tot webwinkel van ondernemers x Webwinkel ondernemers
Ede Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Eindhoven Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Enschede Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Akte/uittreksel aanvragen x Digitaal loket
Kansspelvergunning aanvragen x Digitaal loket
Leegstandvergunning aanvragen of verlengen x Digitaal loket
Ontheffing toegang stadserf x Digitaal loket
Openbaar groen kopen x Digitaal loket
Parkeervergunning aanvragen of wijzigen x Digitaal loket
Rioolaansluiting x Digitaal loket
Verklaring bestemming en gebruik x Digitaal loket
Zienswijze indienen x Digitaal loket
Epe Aanvragen uittreksel of verklaring x Formulier
Etten-Leur Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Geertruidenberg Aanvragen standplaats vergunning x Aanvragen standplaats vergunning
Taxatieverslag voor bedrijven x Taxatieverslag voor bedrijven 
Loterijvergunning aanvragen x Loterijvergunning aanvragen
Kennisgeving incidentele festiviteit x Kennisgeving incidentele fesitviteit
Gemert-Bakel Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Gilzerijen Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Goirle Toegang tot WOZ-portaal x WOZ-portaal
Groesbeek Aanvragen rioolaansluitvergunning x Formulieren
Instemmingsbesluit of melding werkzaamheden, kabels en leidingen x Formulieren
Aanvraag drank- en horecavergunning model A x Formulieren
Aanvraag drank- en horecavergunning model B x Formulieren
Aanvraag drank- en horecavergunning model C x Formulieren
Aanvraag loterijvergunning x Formulieren
Aanvraag overige vergunningen en ontheffingen x Formulieren
Aanvraag speelautomatenvergunning x Formulieren
Aanvraag toestemming gebruik gebouw of terrein voor evenement of standplaats x Formulieren
Aanvraag tent plaatsen x Formulieren
Melding Bingo x Formulieren
Aanvraag standplaats vierdaagse x Formulieren
Evenement aanvraag of melden x Formulieren
Kennisgeving incidentele festiviteit x Formulieren
Standplaatsvergunning aanvragen x Formulieren
Gulpen-Wittem Toegang tot Digitaal loket x Digitaal loket
Haarlemmermeer Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Parkeerontheffing en -vergunning aanvragen x Formulier
Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Overlijdensaangifte
Hardenberg Toegang tot Mijn Bedrijvenloket x Mijn Bedrijvenloket 
Hardinxveld-Giessendam Aanvraag Collectevergunning x Collectevergunning 
Aanvraag Verkoopactievergunning x Verkoopactievergunning
Haren Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Heerenveen Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Heeze-Leende Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Heiloo Toegang tot WOZ-portaal x WOZ-portaal
Hellevoetsluis Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Hendrik-Ido-Ambacht (via Drechtsteden) Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Inloggen
Heusden Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Hilvarenbeek Aanmelden zorgvraag jeugdhulp x Formulieren
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Hof van Twente Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Subsidie aanvragen x Formulieren
Hoorn Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Aangifte
Bezwaar maken x Formulieren
Evenementenvergunning aanvragen x Formulieren
Subsidies aanvragen of verantwoorden x Formulieren
Incidentele (zakelijke) parkeervergunning aanvragen x Formulieren
Parkeervergunning voor parkeerterreinen aanvragen x Formulieren
Rioolaansluiting aanvragen x Formulieren
Horst aan de Maas Indienen klacht x Indienen klacht
Kapelle Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Katwijk Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Kollumerland Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Korendijk (via ISHW) Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Lansingerland Aanvraagformulier standplaats weekmarkt x Formulier Marktplaatsvergunning
Melding evenement x Meldingsformulier evenement
Leiden Toegang tot het Bedrijvenloket x Bedrijvenloket
Leiderdorp Inloggen op Mijn Gemeente x Mijn Gemeente
Leidschendam Voorburg Inloggen op Digitaal Loket x Digitaal Loket
Leudal Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Lingewaard Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Littenseradiel Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Lisse Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Lochem Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Loon op Zand Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Maassluis Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Maastricht Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Evenementenvergunning aanvragen x Formulier
Midden-Delfland Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Aanvraagformulier plaatsen driehoeksreclameborden (sandwichborden) x Formulieren
Aanvraagformulier vergunning spandoeken plaatsen x Formulieren
Aanvraagformulier vaste standplaatsvergunning x Formulieren
Aanvraagformulier ventontheffing x Formulieren
Aanvraag/melding exploitatievergunning bed & breakfast x Formulieren
Klacht indienen x Formulieren
Bezwaar indienen x Formulieren
Zienswijze indienen x Formulieren
Montferland Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Aanvraagformulier Evenementenvergunning x Formulier evenementenvergunning
Noordenveld Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Wijziging bankrekeningnummer doorgeven x Formulier
Nijkerk Formulieren x Formulier Ja/Nee sticker
Bezwaar indienen voor bedrijven x Formulier Bezwaar indienen voor bedrijven
Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Formulier Aangifte overlijden
Nijmegen Toegang tot het Digitaal Loket x Digitaal Loket
Oirschot Toegang tot het Bedrijvenloket x Bedrijvenloket
Oisterwijk Digitaal formulier Subsidieportaal x Subsidieportaal
Olst-Wijhe Inloggen op Mijn bedrijvenloket x Mijn bedrijvenloket
Ommen Inloggen op Mijn Bedrijvenloket x Mijn bedrijvenloket
Oosterhout Melding of vergunningaanvraag evenement x Formulier evenementenvergunning
Bezwaarschrift indienen x Formulier bezwaarschrift
Opmeer Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Oss Toegang tot het Digitaal Loket (Mijn Zaken) x Mijn Zaken
Oud-Beijerland (via ISHW) Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Oude Ijsselstreek Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Aanvraag vergunning of melding evenement x Formulier
Overbetuwe Bezwaar belasting ondernemer x Digitaal Loket
Pijnacker-Nootdorp Aanvraag ontheffing flyeren/samplen x Mijn Bedrijf
Aanvraag ontheffing plaatsen container x Mijn Bedrijf
Aanvraag vergunning loterij x Mijn Bedrijf
Aanvraag ontheffing plaatsen kraan x Mijn Bedrijf
Aanvraag vergunning standplaats x Mijn Bedrijf
Melding incidentele activiteit x Mijn Bedrijf
Melding organiseren bingo x Mijn Bedrijf
Melding plaatsen kraan x Mijn Bedrijf
Ridderkerk Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Bezwaarschrift indienen of intrekken x Loket
Bijschrijving op aanhangsel horecavergunning met eHerkenning x Loket
Drank- en horecavergunning, paracommercie (model B) aanvragen x   Loket
Geluidshinder ontheffing aanvragen x Loket
Horeca sluitingsuur uitbreiden x Loket
Informatiestand aanvragen x   Loket
Loterij vergunning aanvragen x Loket
Melding incidentele festiviteit x Loket
Melding klein kansspel (bingo) x Loket
Melding spandoek plaatsen x Loket
Rekening en verantwoording (wet op de kansspelen) x   Loket
Rioolaansluiting aanvragen x Loket
Speelautomaten plaatsen x Loket
Tapontheffing aanvragen x Loket
Wijziging horeca vergunning(en) i.v.m. verbouwing, oppervlakten (art.30 DHW) x Loket
Wijziging leidinggevende naar operationeel DH-vergunning (aanhangsel) x Loket
Reusel – De Mierden Toegang tot Ondernemersloket x Ondernemersloket
Rijssen-Holten Toegang tot Online ondernemersloket x Online ondernemersloket
Roosendaal Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Rotterdam Aanvragen aktes en uittreksels (juristen) x Bedrijvenloket
Indienen verzoek inlichtingen nalatenschapsonderzoek (notarissen) x Bedrijvenloket
Toegang tot Mijn Loket x Mijn Loket
Schiedam Digitaal aangeven overlijden x Overlijdensmelding voor de uitvaartbranche
Sint Anthonis Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Digitale brief versturen x Ondertekendienst
Sint-Michielsgestel Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Formulier rioolaansluiting x Rioolaansluiting
‘s-Hertogenbosch Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Steenbergen Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Stein Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Strijen (via ISHW) Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Sudwestfryslan Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Gok- en kansspelautomaten vergunningaanvraag x Formulieren
Kenteken wijzigen x Formulieren
Tilburg Aangifte overlijden uitvaartondernemer x Formulier
Aanvraag bodeminformatie x Aanvraag informatie
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Bedrijfsgegevens en gemeentezaken inzien x Mijn gemeente
Bedrijfsgegevens wijzigen x Formulier
Bezwaar gemeentelijke belastingen x Formulier
Bouwarchief ondernemers x Bouwarchief inzien
Collectevergunning aanvragen x Formulier
Evenementenvergunning aanvragen x Formulier
Leegstand melden x Formulier
Melding gebruik openbare ruimte x Melding
Milieuarchief inzien x Milieuarchief
Milieupas aanvragen x Formulier
Ontheffing milieuzone aanvragen x Formulier
Parkeervergunning opzeggen x Formulier
Precario of reclame wijzigen x Formulier
Staanplaatsvergunning aanvragen x Formulier
Taxatieverslag inzien x Taxatieverslag
Verkeersontheffing aanvragen x Aanvraag verkeersontheffing
Tytsjerksteradiel (via samenwerkende gemeenten) Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Utrecht Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Valkenswaard Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Evenementenvergunning aanvraag of melding x Snelbalie
Veere Drank- en horecavergunning x Formulier drank- en horecavergunning
Evenementenvergunning x Formulier evenementenvergunning
Exploitatievergunning x Formulier exploitatievergunning
Melding incidentele festiviteit x Formulier kennisgeving incidentele festiviteit
Parkeervergunning x Formulieren Parkeervergunning
Sluitingsuur horeca x Formulier ontheffing sluitingsuren
Terrasvergunning x Formulier Terrasvergunning
Vianen Evenement organiseren x   Formulier
Ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen in openbare ruimte x Formulier
Overlijdensaangifte x Formulier
Subsidie aanvragen x Formulier
Vergunning voor het aanbrengen of aanpassen van een uitweg (inrit) x Formulier
Vlaardingen Overlijdensmelding voor de uitvaartbranche x Digitaal Loket
Voerendaal Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Voorschoten (via Werkorganisatie Duivenvoorde) Aansprakelijk stellen van de gemeente x Formulier
Alcohol schenken x Formulier
Bouwwerk, gereedmelding x Formulier
Incidentele festiviteit melden x Formulier
Evenement organiseren, vergunning of melding x Formulier
Exploitatievergunning, horecabedrijf x Formulier
Marktplaats, vergunning x Formulier
Omgevingsvergunning x Omgevingsloket
Reclameborden/ spandoeken tijdelijk, melding x Formulier
Rioolaansluiting aanvragen x Formulier
Rommelmarkt vergunning x Formulier
Spandoek of aankondigingsbord plaatsen, toestemming x Formulier
Standplaats, vergunning x Formulier
Voorst Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Formulier instemming- en vergunning kabel- en/of leiding werkzaamheden x Formulier instemming- en vergunning
Waalwijk Toegang tot Bedrijven Internet Pagina x Bedrijven Internet Pagina
Waddinxveen Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Aanvraag voorwerpen plaatsen op of aan de openbare weg x Formulier
Bezwaar maken x Formulier
Checklist evenementenvergunning of -melding x Formulier
Melding inrit of uitrit aanleggen x Formulier
Rioolaansluiting aanvragen x Formulier
Snippergroen / restkavels kopen x Formulier
Toegang tot WOZ-portaal x WOZ-portaal
Wassenaar (via Werkorganisatie Duivenvoorde) Aansprakelijk stellen van de gemeente x Formulier
Alcohol schenken x Formulier
Bouwwerk, gereedmelding x Formulier
Incidentele festiviteit melden x Formulier
Evenement organiseren, vergunning of melding x Formulier
Marktplaats, vergunning x Formulier
Omgevingsvergunning x Omgevingsloket
Reclameborden/ spandoeken tijdelijk, melding x Formulier
Regeling gebruik openbare grond x Formulier
Rioolaansluiting aanvragen x Formulier
Rommelmarkt vergunning x Formulier
Spandoek of aankondigingsbord plaatsen, toestemming x Formulier
Standplaats, vergunning x Formulier
Voorwerp plaatsen op of aan de weg x Formulier
Weert Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Ontheffing rijden op promenade x Formulier
Westland Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten x Digitaal loket
Consumenten vuurwerk opslaan en verkopen x Digitaal loket
Exploitatievergunning aanvragen x Digitaal loket
Geld inzamelen, collecteren x Digitaal loket
Geluidshinder ontheffing x Digitaal loket
Kleding inzamelen x Digitaal loket
Openingstijden winkel ontheffing x Digitaal loket
Sluitingsuur horecabedrijven ontheffing x Digitaal loket
Snuffelmarkt organiseren x Digitaal loket
Standplaats aanvragen x Digitaal loket
Standplaatsvergunning op een weekmarkt aanvragen x Digitaal loket
Terras exploiteren x Digitaal loket
Voorwerpen/stoffen op of aan de openbare weg plaatsen ontheffing x Digitaal loket
Westvoorne Marktvergunning x Formulieren
Standplaatsvergunning x Formulieren
Wierden Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Woerden Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Aanmelden
Wijk bij Duurstede Aanvraag structurele subsidie x Formulier
Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Woudrichem Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Zeist Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Zoetermeer Melding evenement x Digitale balie ondernemers
Aanvraag evenementenvergunning x Digitale balie ondernemers
Aanvraag Subsidie Oud Papier x Digitale balie ondernemers
Algemeen Bezwaar x Digitale balie ondernemers
Bezwaar Bouwvergunning x Digitale balie ondernemers
Afspraak inzage Bouwarchief x Digitale balie ondernemers
Melding Informatiekraam x Digitale balie ondernemers
Aanvraag Loterijvergunning x Digitale balie ondernemers
Aanvraag Standplaatsvergunning x Digitale balie ondernemers
Aanvraag Rioolaansluiting x Digitale balie ondernemers
Aanvraag Sticker Reclamedrukwerk weren x Digitale balie ondernemers
Melding Terras Exploitatie x Digitale balie ondernemers
Zwartewaterland Uittreksel BRP x Formulier
Zwijndrecht (via Drechtsesteden) Aangifte overlijden door uitvaartondernemer x Inloggen
Zutphen Aanvraag vergunning of melding via Omgevingsloket online x Omgevingsloket online
Zwolle Toegang tot Bedrijvenloket x Bedrijvenloket

 

 

 

Extra informatie

autoriteit

Logius

doelgroep

ondernemer

modified

2016-02-15

locatie

Nederland

online aanvragen